Leesbaarheid:  A A A    |   Meer contrastTerug naar kleur

Privacy beleid AnnaHiking

AnnaHiking hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Hier vind je informatie over de manier waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. AnnaHiking is een Grieks bedrijf en moet dus ook voldoen aan deze verordening.

Wanneer je gegevens aan AnnaHiking doorgeeft, vallen deze onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Hoe gaat AnnaHiking met je gegevens om

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren we je naam en e-mail adres in een Mailchimp lijst. Deze wordt alleen gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief. Als je een AnnaHiking reis hebt geboekt, ontvang je automatisch de nieuwsbrief. Je kunt je afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Als je een reis boekt geef je diverse persoonlijke gegevens door zoals naam, adres, e-mail adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), nummer van je ID-bewijs, kamervoorkeur en soms gezondheidsgegevens.

Deze gegevens heeft AnnaHiking nodig voor het naleven van de reisovereenkomst. Indien je niet alle gegevens verstrekt dan kunnen we de reis niet uitvoeren.

Om je reis te kunnen uitvoeren zal AnnaHiking enkele van deze persoonlijke gegevens delen met haar verzekeringsmaatschappij (voor de verplichte Griekse touroperator-verzekering, een soort garantiefonds), transportbedrijven, hotels en andere leveranciers waarmee AnnaHiking samenwerkt naar aanleiding van je boeking.

Je gegevens worden niet aan andere partijen doorgegeven, noch voor marketingdoeleinden noch voor enig ander doel. Als iemand via ons contact met je zoekt, zullen we dat verzoek aan jou doorgeven, waarbij het je vrij staat om daar al dan niet op te reageren.

Als iets in dit artikel niet duidelijk is, neem dan gerust contact op per mail via info@annahiking.nl of via een van de andere mogelijkheden die we bieden op onze contactpagina.

Welke gegevens verzamelen we en hoe?

Bij boeking vul je ons boekingsformulier in. Bij boeking vragen we:

Persoonsgegevens:

 • Geslacht.
 • Roepnaam, achternaam.
 • Geboortedatum.
 • Nummer en type identiteitsbewijs.


Adresgegevens:

 • Adres, postcode, woonplaats, land.
 • Mobiel telefoonnummer en evt. vast telefoonnummer.
 • E-mail adres.


Reisgegevens:

 • Reisnummer (reiscode).
 • Reisbestemming.
 • Vertrekdatum.
 • Kamertype.


Aanvullende gegevens:

 • Naam/namen en telefoonnummer(s) thuisblijver(s).
 • Speciale voedingswensen (meestal alleen t.a.v. het ontbijt).
 • Overige bijzonderheden.
 • Waar ken je ons van?


Bij een boeking voor een groter reisgezelschap (meer dan 2 personen) vragen we alle bovenstaande gegevens van degene die als contactpersoon functioneert voor de boeking. Van alle andere deelnemers vragen we:

 • Geslacht.
 • Roepnaam, achternaam.
 • Geboortedatum.
 • Nummer en type identiteitsbewijs.
 • Mobiel telefoonnummer.
 • E-mail adres.

Het mobiele nummer gebruiken we als we het reisgezelschap onderweg moeten bereiken. Het mailadres is optioneel, als het wordt ingevuld gebruiken we het voor de nieuwsbrief; dit wordt aangegeven op het formulier.

Voorafgaand aan de boeking is vaak correspondentie geweest en hebben we een reisvoorstel gedaan op basis van opgegeven voorkeuren. Het reisvoorstel dat uiteindelijk is uitgevoerd bewaren we electronisch.

Bij een offerte die niet heeft geresulteerd in een boeking bewaren we het reisvoorstel dat we hebben gedaan en de persoonsgegevens die ons bekend waren op moment van uitgave van de offerte.

Na de reis sturen we een evaluatieformulier. Na verwerking van de terugkoppeling bewaren we de formulieren voor latere referentie.

Waar gebruiken we die gegevens voor?

 • Marketing: uitgave van de nieuwsbrief, op basis van onze Mailchimp lijsten.
 • Uitvoeren van de reisovereenkomst: boeken van accommodaties en vervoer, contracten met locale operators, assistentie bij ongevallen of problemen.
 • Aanmelding bij de verplichte touroperator verzekering (‘Grieks garantiefonds’).
 • Verbetering van onze producten: de evaluatieformulieren en andere vormen van terugkoppelng gebruiken we om waar nodig routes te herzien of bijmarkeren, documentatie aan te passen, afspraken met leveranciers aan te scherpen en in het algemeen voor het verbeteren van het product.

Met wie delen we je persoonlijke gegevens?

AnnaHiking is als Griekse touroperator verplicht een verzekering af te sluiten, vergelijkbaar met een garantiefonds. Deze verzekering dekt de volgende zaken:

 • Als in het contract (de reisbeschrijving) andere diensten, soorten accommodatie of transport worden aangeboden dan werkelijk worden geboden, kan de klant bij de verzekeringsmaatschappij compensatie aanvragen voor het misleidende contract.
 • In geval van insolventie of faillissement van de touroperator waardoor de rest van de reis niet kan worden genoten, kan de klant zich wenden tot de verzekeringsmaatschappij voor zijn retourticket en compensatie voor het deel van het pakket wat hij niet heeft kunnen genieten.

AnnaHiking heeft deze verzekering afgesloten bij NP INSURANCE, Kifisias Avenue 81-83, Marousi, telefoon +30 210 417 3300. Het polisnummer is 2224008670 ten name van PELT ANNELISE YVONNE CON. Ook deze verzekeraar is gebonden aan de AVG.

Bij boeking van een reis wordt vóór vertrek het volgende doorgegeven aan de verzekeraar:

 • Naam, geslacht, geboortedatum, nummer ID-bewijs reiziger.
 • Startdatum, einddatum en aantal dagen reis, reiscode en boekingsdatum.

 

Aan de accommodatie-eigenaar wordt doorgegeven:

 • Naam en geslacht reizigers.
 • Kamertype, evt. dieetvoorschriften en voorkeuren.

 

Aan een locale agent worden alle gegevens verstrekt van het boekingsformulier. Deze moet immers zijn deel van de boeking verzorgen. Ook deze is gehouden aan de AVG.

Aan een locale vervoerder (taxichauffeur etc.) wordt doorgegeven:

 • Naam en geslacht reizigers.

Je persoonlijke rechten

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken, het recht om te vragen om je gegevens niet voor marketing doeleinden te gebruiken, het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die AnnaHiking over je heeft verzameld, het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit, het recht om de toestemming die je AnnaHiking hebt verleend in te trekken om je persoonlijke gegevens te gebruiken.

Als je van dit recht gebruik wilt maken, stuur dan een email naar info@annahiking.nl.

Hoe lang bewaren we je gegegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang als nodig is om aan het doel waarvoor we ze hebben verzameld, te voldoen, ook met het oog op het voldoen aan wettelijke vereisten voor rapportage. Volgens de Griekse wet moeten we de basisinformatie over boekingen en klanten gedurende 10 jaar bewaren.

De gegevens in de Mailchimp lijsten voor nieuwsbrieven blijven in deze lijst tot je je hebt uitgeschreven.

Website en cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst en worden uitgelezen door je browser bij het openen van een internetpagina. Deze kunnen worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens over je computer en het klikgedrag van de gebruiker.

De AnnaHiking website gebruikt zelf alleen cookies die zijn geplaatst door Google Analytics. Wij gebruiken geen cookies die persoonlijke instellingen of klikgedrag opslaan.

De AnnaHiking website bevat links naar websites van derden. Als je op zo’n link klikt, kunnen derden gegevens over je verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen.

Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen. Je kunt je browser instellen om cookies te weigeren of om je te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser of verwijder de cookies met behulp van eigen beveiligingssoftware op je computer.